Vereniging GGE Nederland

De huidige ecologische, sociale en economische vraagstukken vragen om een sterke visie en mensen die actief deelnemen aan de ontwikkeling van een duurzame toekomst. In een democratisch en participatief proces werkt de Gemene-Goed-Economie wereldwijd aan een economisch systeem dat het algemeen en gemeenschappelijk belang in het middelpunt plaatst van alle economische activiteit.

Betrokken raken? Dit kan op verschillende manieren!

Lid worden van de Vereniging Gemene-Goed-Economie Nederland
Met een bedrag van 60 euro per jaar word je lid van Gemene-Goed-Economie Nederland en tegelijk van de internationale organisatie. Met behulp van je bijdrage kunnen we het gedachtegoed van een economie voor het gemene goed professioneel uitdragen. Dit doen we door organisaties en netwerken te benaderen en bekend te maken met de gemene-goed-balans, door symposia en werkconferenties te organiseren, door het bouwen aan energievelden in Nederland te ondersteunen, door ethische consultancy te promoten en uit te voeren, etc.

Je kunt lid worden door je aan te melden bij nederland@ecogood.org. Je kunt als lid actief zijn op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Als lid ontvang je regelmatig berichten van de bijeenkomsten en activiteiten van Gemene-Goed-Economie Nederland. Contactpersonen voor het ledennetwerk zijn Fernando Suarez Müller en  Irene Müller

Regionaal aansluiten bij een energieveld of zelf een energieveld starten
Op dit moment zijn er vier energievelden waar je bij aan kunt sluiten: in het Gooi, in Utrecht, in Haarlem (in oprichting) en in Friesland (in oprichting). Wil je actief worden in het Gooi dan kun je je aanmelden bij Anne-Marie Poorthuis, voor energieveld Utrecht kun je je aanmelden bij Irene Müller, voor energieveld Haarlem bij Elisabeth Rijpkema en voor energieveld Friesland bij Jacqueline Hofstede. Actief worden in een van deze energievelden kan natuurlijk al beginnen zonder lidmaatschap.

Wil je zelf een energieveld starten, meld je dan als energieveld aan bij de GGE-Nederland. Landelijk contactpersoon voor de energievelden is Anne-Marie Poorthuis. Zij kan je vanuit haar netwerk-expertise informatie en tips geven over hoe je een energieveld kan starten in de eigen regio. Daarnaast kun je voor het opzetten van een lokaal of regionaal energieveld ook informatie vinden op onze internationale site. Energievelden die zijn aangemeld bij de GGE-Nederland en genoeg leden hebben, tellen ook mee op internationaal niveau en kunnen gedelegeerden sturen naar de jaarlijkse gedelegeerden bijeenkomst (het parlement van Economy for the Common Good).

Deel uitmaken van het GGE consultants-netwerk
Een netwerk van consultants en bureaus die bedrijven (gaan) ondersteunen bij het werken met de GGE-matrix. Contactpersoon van het GGE consultants-netwerk is Elisabeth Rijpkema. Zie voor bijeenkomsten van GGE-consultants-netwerk de agenda.

Publiek spreker Gemene-Goed-Economie
We zijn steeds op zoek naar mensen die publiek spreker willen worden. Uiteraard is het van belang dat het gedachtegoed van Gemene-Goed-Economie juist wordt uitgedragen. Je kunt je registeren als publiek spreker en deel uitmaken van het netwerk van publiek sprekers. Op dit moment zijn de publiek sprekers: Fernando Suarez Mueller, Diego Isabel de la Moneda en Carel Tielenburg. Contactpersoon van dit publiek sprekers-netwerk is Fernando Suarez Mueller.

GGEmatrix en bedrijvennetwerk
Voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten is er een GGEmatrix beschikbaar, waarmee zij hun balans op kunnen maken en voorwaarden scheppen voor ethische verslaglegging of een externe audit. Een voorbeeld van een bedrijf in Nederland dat bezig is met een audit is Odin. We bouwen aan een netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten die zich verbinden aan de GGE. Contactpersoon van het bedrijvennetwerk is Erik Friedeberg. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten die een gemene-goed-balans opstellen, willen  speciaal op de website van de GGE Nederland gaan vermelden.

Verbinden netwerken GGE
De GGE Nederland bestaat uit verschillende netwerken: ledennetwerk, consultantsnetwerk, bedrijvennetwerk, netwerk van regionale energievelden, netwerk van publieke sprekers. 
Anne-Marie Poorthuis verbindt als initiatiefnemer en netwerkbouwer de verschillende netwerken van de GGE Nederland.

Solidariteit
Bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en personen worden van harte uitgenodigd om solidair te zijn met het gedachtegoed van de gemene-goed-economie en deelnemer te worden van de GGE Nederland. Aanmelding via nederland@ecogood.org. Uiteraard is iedereen welkom om de GGE te leren kennen, actief te worden en pas daarna lid te worden.

Schenking
Ten slotte kun je je engagement tonen door een schenking te doen aan de vereniging. Contactpersoon hiervoor is Irene Müller

Code of Conduct
Leden, actieve deelnemers en andere betrokkenen worden gevraagd om in te stemmen met de Code of Conduct die door het internationale parlement van Economy for the Common Good is opgesteld.

No comments yet.

Leave a Reply