11 januari 2017 Cooperatief Organiseren

Samen Leren Bijeenkomst Cooperatief Organiseren. Zie VerslagGGE_CooperatiefOrganiseren

Deze avond waren we te gast bij HilverZon. Met betrokkenen van bijna 30 verschillende netwerken, platformen, broedplaatsen, ontwikkelwerkplaatsen, coöperaties en netwerkorganisaties die thans opkomen in de gemeenten van het Gooi, hebben we ons verdiept in coöperatieve, op samenwerking gebaseerde manieren van organiseren.

In deze tijd waarin de initiatiefkracht in onze gemeenschappen zich ontwikkelt en veel mensen actief betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken zien we steeds meer coöperatieve manieren van organiseren. Dat geeft een diversiteit aan vragen. Wat zijn principes en op welke manieren kan Coöperatief Organiseren vorm krijgen? Hoe draagt Coöperatief Organiseren bij aan het opbouwen van gemeenschap? Hoe beheer je wat van iedereen is en vanuit welke waarden? Hoe werkt Coöperatief Organiseren in de praktijk? Hoe zijn deelnemers betrokken? Kun je macht reguleren met Coöperatief Organiseren? De coöperatie is al een heel oude vorm van organiseren, hoe past die vorm in de huidige tijd en wat maakt de coöperatie zo populair?

No comments yet.

Leave a Reply